Sołectwo Domachowo

Utworzono: 12 marzec 2015
Opublikowano Odsłony: 808
Drukuj

 

Sołtysem po wyborach 4.02.2015r ponownie został Pan Krzysztof Pepliński

 

Nowy skład Rady Sołeckiej:

Zbigniew Gębka

Ewa Żurek

Leszek Adamczyk

Radosław Niemczyk

Wioletta Cysarska

 

 

od 13.09.2013 sołtysem został Pan Krzysztof Pepliński 

Domachowo 17b/8, 83-041 Mierzeszyn

tel.693-340-414

 

 
Utworzono: 02 sierpień 2012
Opublikowano Odsłony: 666
Drukuj

 

 

 

 

 

 Poprzedni sołtysi

p. Owczarz Jerzy

p. Górnowicz Longina

 

 

Obecny Sołtys i Rada Sołecka

Sołtys: Arlena Krause, 83-041 Mierzeszyn, Domachowo 3/2

tel. 517-079-339

 

Rada Sołecka:
Monika Adamczyk, Natalia Niemczyk , Sławomir Meger, Zbigniew Gębka, Jan Chudzicki, Kazimierz Niczyporowicz

 

 

 

 

Ogłoszenia Sołeckie

 

Ogłoszenie Wójta Gminy

 

W piątek, 22-03-2013 r. o godz. 18.00 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich wszystkich zainteresowanych instalacją systemów fotowoltaicznych - przeznaczonych do uzyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej.

 

Systemy te, tzw. systemy PV ze względu na wymogi dyrektyw unijnych oraz umów międzynarodowych, wg których Polska zobowiązała się posiadać 15% udział odnawialnej energii do 2020 roku oraz dzięki wysokiej punktacji ich działania są najbardziej promowanymi spośród wszystkich źródeł energii odnawialnej.

 

Z tego względu już w tym roku udostępnione zostaną środki na wsparcie instalacji paneli fotowoltaicznych w postaci dotacji.

 

Z inicjatywy Wójta Gminy Trąbki Wielkie przedstawiciel firmy greenNet, która współpracując przy tym projekcie z Bankiem Ochrony Środowiska, przedstawi tę ofertę mieszkańcom Gminy.

 

Program spotkania obejmuje:

 

• prezentację poświęconą Odnawialnym Źródłom Energii • przedstawienie wchodzącej w najbliższym czasie Ustawy Feed-in-tariff ( FU) gwarantującej przewidywalność przychodów z inwestycji w odnawialne źródła energii przez ustalony okres czasu, • przedstawienie warunków dotacji do systemów PV z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, • przedstawienie oferty finansowania zakupu Paneli Fotowoltaicznych poprzez kredyty Banku Ochrony Środowiska, • naszkicowanie i przedstawienie założeń modelu biznesowego opartego na idei programu stabilizacji dochodów w obszarach miejsko-wiejskich dzięki zastosowaniu produktów fotowoltaicznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją wzięcia udziału w tym projekcie, który poprzez wspartą dotacjami inwestycję w produkcję ekologicznej energii stwarza możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów.

 

  Pozostałe Ogłoszenia

 

 

 

Zebranie Wiejskie z dnia 29.01.2013 r. - tematem zebrania było:

 

1. Omówienie spraw związanych z ustawą śmieciową.

2. Sprawy związane z kanalizacją.

3. Sprawy bieżące.