Sołectwo Drzewina

Opublikowano Odsłony: 606
Drukuj

 

Sołtysem od 16.02.2015r. jest

Pan Konrad Seredyński

tel.698-843-075

 

Nowa Rada Sołecka:


Marek Sprengiel

Tomasz Lewandowski

Katarzyna Sikorska

Roman Kąkol

 
Opublikowano Odsłony: 628
Drukuj

 

 

 

 

 

 Poprzedni sołtysi

p. Gutkowski Zenon

p. Kępska Henryka

p. Kępski Eugeniusz

 

 

 

 

Obecny Sołtys i Rada Sołecka

Sołtys: Schwartz Anita, 83-041 Mierzeszyn, Drzewina 5/1

tel. 721-013-442

 

Rada Sołecka:
Marek Sprengel, Piotr Stefański, Błażej Troka, Janina Troka

 

 

 

 

Ogłoszenia Sołeckie

 

Ogłoszenie Wójta Gminy

W piątek, 22-03-2013 r. o godz. 18.00 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich wszystkich zainteresowanych instalacją systemów fotowoltaicznych - przeznaczonych do uzyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej.

Systemy te, tzw. systemy PV ze względu na wymogi dyrektyw unijnych oraz umów międzynarodowych, wg których Polska zobowiązała się posiadać 15% udział odnawialnej energii do 2020 roku oraz dzięki wysokiej punktacji ich działania są najbardziej promowanymi spośród wszystkich źródeł energii odnawialnej.

Z tego względu już w tym roku udostępnione zostaną środki na wsparcie instalacji paneli fotowoltaicznych w postaci dotacji.

Z inicjatywy Wójta Gminy Trąbki Wielkie przedstawiciel firmy greenNet, która współpracując przy tym projekcie z Bankiem Ochrony Środowiska, przedstawi tę ofertę mieszkańcom Gminy.

Program spotkania obejmuje:

• prezentację poświęconą Odnawialnym Źródłom Energii • przedstawienie wchodzącej w najbliższym czasie Ustawy Feed-in-tariff ( FU) gwarantującej przewidywalność przychodów z inwestycji w odnawialne źródła energii przez ustalony okres czasu, • przedstawienie warunków dotacji do systemów PV z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, • przedstawienie oferty finansowania zakupu Paneli Fotowoltaicznych poprzez kredyty Banku Ochrony Środowiska, • naszkicowanie i przedstawienie założeń modelu biznesowego opartego na idei programu stabilizacji dochodów w obszarach miejsko-wiejskich dzięki zastosowaniu produktów fotowoltaicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją wzięcia udziału w tym projekcie, który poprzez wspartą dotacjami inwestycję w produkcję ekologicznej energii stwarza możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów.