Sołectwo Gołębiewo Średnie

Utworzono: 01 sierpień 2012
Opublikowano Odsłony: 2068
Drukuj

 

 

 

 

Historia  

"Gołębiewo Średnie - Po śmierci w 1792 roku podkomorzego pomorskiego Wacława Bystrama majątek przejął syn Mateusz Wacław Bystram. Pod koniec XVIII wieku Gołębiewo Średnie liczyło 11 dymów. Wartość majątku na przełomie XVIII/XIX wieku była obliczona na 10.000 talarów. Kolejnym spadkobiercą został syn Wacław, zmarły w 1818 roku. Wówczas spadek przejęła żona Cecylia Lewińska. Od 1822 roku właścicielem był Ferdinand Schulz. W drugiej połowie XIX wieku posiadłość znajdowała się w rękach Eugena Steffensa, a tutejszy folwark z dużą owczarnią, oborą, stajnią, chlewem, a także kuźnią i gorzelnią należał do największych producentów rolnych powiatu tczewskiego. W 1880 roku jego folwark liczył 681 ha. W skład majątku wchodził także folwark Szwagrowiec oraz obszar leśny Wymysłowo. W pierwszej połowie XIX wieku większość mieszkańców była ewangelikami, w drugiej połowie stulecia liczniejsi byli katolicy.

Pod względem administracyjnym Gołębiewo Średnie było znajdującym się w powiecie tczewskim obszarem dworskim, który jednakże w latach 1908-1910 został przekształcony w gminę wiejską. Gmina ta w 1910 roku liczyła 217 mieszkańców." *

 

* materiał pochodzi z książki "Dzieje gminy Trąbki Wielkie do roku 1945"

 

 

 

W Gołębiewie Średnim z okresu przedwojennego zostały następujące rodziny: Tesler, Makurat Leon, Szwendowscy.
Po wojnie osiedliły się następujące rodziny: Klejny, Bela, Drobniewscy, Jurkin (Rosjanin), Podwojewscy, Król, Stawarek, Loda, Peplińscy, Szczypiorscy, Kantak.
Przed wojną w pałacu, który mieścił się w Gołębiewie Średnim mieszkał właściciel okolicznej ziemi (Niemiec). Zaraz po wojnie pałac zajęli Rosjanie, którzy utworzyli tam więzienie. Strażnikiem był tam właściwie każdy, dorosły mężczyzna z wioski.
Po trzech latach Rosjanie się wynieśli i w majątku powstał PGR, który należał do kombinatu w Rusocinie. Pierwszym jego szefem był pan Adamowicz, a ostatnim pan Piotr Fierek. W PGR-rze hodowano około 100 krów, 24 konie i uprawiano zboże na około 300 hektarach ziemi. Zaraz po wojnie w PGR-rze pracowali więźniowie, a później także mieszkańcy.
Około 1960 roku powstał sklep GS-u, który prowadziła Maria Turzyńska (z domu Szwendowska).
W okresie powojennym w pałacu był też klub i świetlica, do której bardzo często przyjeżdżało kino, a później postawiono też telewizor. Nie obyło się też bez cotygodniowych potańcówek, na których pięknie na harmonii, przygrywał Jan Tesler.

 

 

Gazetka pochodzi od p. Bronisława Makurata, syna Leona Makurata, który jako jeden z nielicznych mieszkańców pozostał w Gołębiewie Średnim z czasów przedwojennych. Należy też dodać, że w Gołębiewie Średnim była granica Wolnego Miasta Gdańska i był też posterunek Straży Granicznej (drugi posterunek umiejscowiony był w Gołębiewku).

 

Archiwalna galeria Gołębiewa Średniego

p. Zofia

 

Maria i Leon Makurat

 

 

 

 

 

 Lila i Zbyszek dzieci p. Zofii

 

 

 

 

 

 

 

 Mieszkańcy Gołębiewa Średniego

Pan Podwojewski Alojzy.