Sołectwo Graniczna Wieś

Utworzono: 12 marzec 2015
Opublikowano Odsłony: 973
Drukuj

Po wyborach 03.02.2015r. sołtysem wsi została ponownie Pani Barbara Morawska

 

Nowy skład Rady Sołeckiej:

Anna Gajewska

Daria Ludowska

Piotr Pellowski

Ewelina Lorek

Wojciech Fischer

 
Utworzono: 02 sierpień 2012
Opublikowano Odsłony: 1391
Drukuj

 

 

 

 

 

Poprzedni sołtysi 

p. Burczyk Jan

p. Kornat Józef przez 12 lat

p. Kornat Franc do 12 marca 1945 roku Burczyk Jan

p. Bandura

p. Szarmach Paweł 3 lata

p. Olszewski Mieczysław 3 lata

p. Schutzman Paweł 3 lata

p. Schutzman Jadwiga - była sołtysem przez 32 lata i otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi.

p. Karasek Arkadiusz

p. Tomczuk Romualda

 

 

 

 

Obecny Sołtys i Rada Sołecka

Sołtys: Morawska Barbara, 83-042 Ełganowo, Gdańska 13,

tel. 608-411-460

 

Rada Sołecka:
Olszewski Michał, Schűtzmann Sebastian, Gajewska Anna, Pellowski Piotr, Rolińska Angelika, Kowalczyk Jadwiga

 

 

 

Ogłoszenia Sołeckie

 

Ogłoszenie Wójta Gminy

W piątek, 22-03-2013 r. o godz. 18.00 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich wszystkich zainteresowanych instalacją systemów fotowoltaicznych - przeznaczonych do uzyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej.

Systemy te, tzw. systemy PV ze względu na wymogi dyrektyw unijnych oraz umów międzynarodowych, wg których Polska zobowiązała się posiadać 15% udział odnawialnej energii do 2020 roku oraz dzięki wysokiej punktacji ich działania są najbardziej promowanymi spośród wszystkich źródeł energii odnawialnej.

Z tego względu już w tym roku udostępnione zostaną środki na wsparcie instalacji paneli fotowoltaicznych w postaci dotacji.

Z inicjatywy Wójta Gminy Trąbki Wielkie przedstawiciel firmy greenNet, która współpracując przy tym projekcie z Bankiem Ochrony Środowiska, przedstawi tę ofertę mieszkańcom Gminy.

Program spotkania obejmuje:

• prezentację poświęconą Odnawialnym Źródłom Energii • przedstawienie wchodzącej w najbliższym czasie Ustawy Feed-in-tariff ( FU) gwarantującej przewidywalność przychodów z inwestycji w odnawialne źródła energii przez ustalony okres czasu, • przedstawienie warunków dotacji do systemów PV z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, • przedstawienie oferty finansowania zakupu Paneli Fotowoltaicznych poprzez kredyty Banku Ochrony Środowiska, • naszkicowanie i przedstawienie założeń modelu biznesowego opartego na idei programu stabilizacji dochodów w obszarach miejsko-wiejskich dzięki zastosowaniu produktów fotowoltaicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją wzięcia udziału w tym projekcie, który poprzez wspartą dotacjami inwestycję w produkcję ekologicznej energii stwarza możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów.