Sołectwo Kaczki

Utworzono: 15 maj 2014
Opublikowano Odsłony: 591
Drukuj

Zawody wędkarskie – zaproszenie

image149

REGULAMIN ZAWODÓW

O Puchar Prezesa Gminnego Zrzeszenia LZS w Trąbkach Wielkich w wędkarstwie spławikowym - sportowym z okazji Tygodnia Kultury Fizycznej 2014 w Kaczkach

 

I. CEI:

*promocja wypoczynku w tonie natury w ramach akcji "Tydzień Kultury Fizycznej 2014”,

* wyłonienie mistrzów gminy Trąbki Wielkich w wędkarstwie spławikowym w kategorii wiekowej junior rocznik 1997 i młodsi

II ORGANIZATOR:

*Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Trąbkach Wielkich

*Gminny 0środek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich

*Jerzy Gębura sołtys sołectwa Kaczki

III. TERMIN I MIEJSCE

17.05.2014 (sobota ) godzina 14.00 akwen wodny J. Gębura w Kaczkach

IV. Uczestnictwo:

* w zawodach prawo startu mają mieszkańcy gminy Trąbki Wielkie rocznik 1997 i młodsi posiadający sprzęt do łowienia ryb oraz obowiązkowo siatkę do przechowywania złowionych żywych ryb.

V. Zasady rozgrywania zawodów:

* Każdy uczestnik/czka w trakcie zawodów korzysta tylko z jednej wędki,

* Czas trwania zwodów 4 (cztery) godziny od komendy wydanej przez sędziego głównego,

* współzawodnictwo będzie oceniane na podstawie wagi złowionych ryb, a w przypadku nierozstrzygnięcia to w drugiej kolejności zadecyduje waga największej złowionej ryby, a gdyby drugiej kolejności nie rozstrzygnięto wynik to w trzeciej o kolejności zdecyduje liczba złowionych ryb. Te zasady obowiązują tylko do rozstrzygnięcia miejsce I – III.

* zakończenie zawodów odbywa się komendą sędziego głównego - trzy gwizdki.

* ocena; ważenie, liczenie ryb odbywa się w kolejności wylosowanych stanowisk.

* po zakończeniu ważenia organizator przystępuje do sporządzenia komunikatu zawodów i ogłoszenie oficjalnych wyników i wręczenia nagród,

VI. NAGRODY:

* za zajęcie miejsc I- III uczestnicy otrzymają pucharki, pamiątkowe dyplomy i upominki rzeczowe, za zajęte miejsce IV - X pamiątkowy dyplom Za złowienie największej ryby uczestnik zostanie uhonorowany nagrodą Wójta Gminy Trąbki Wielkie

VII. SPRAWY FINANSOWE:

* wszystkie sprawy związane z zakupem i organizacją zawodów pokrywają organizatorzy. Koszty przejazdu i ew. diet, ubezpieczenia w trakcie zawodów pokrywają sami uczestnicy zawodów lub organizacje delegujące swoich członków na zawody. Opiekę na zawodnikami młodocianymi sprawują opiekunowie, kierownicy ekip pełnoletni.

VIII. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Wszyscy uczestnicy zawodów przestrzegają:

* zasad bezpieczeństwa i kultury przebywania na akwenem wodnym,

* wydawanych poleceń przez sędziego głównego,

* ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego i niepodległa odwołaniu

* zawodnicy/czki mogą zgłaszać protesty i uwagi do sędziego głównego zawodów w trakcie trwania zawodów oraz po ocenie złowionych ryb.

* Uczestnik który nie podporządkowuje się poleceniom sędziego głównego albo jego zachowanie będzie nie godne uczestnika mistrzostw zostanie zdyskwalifikowany i nie będzie podlegał weryfikacji końcowej mistrzostw.