Sołectwo Kaczki

Utworzono: 08 sierpień 2012
Opublikowano Odsłony: 570
Drukuj

 

Zabytki w Kaczkach

Budynek dawnego dworu, obecnie mieszkalny .

 

Park w dawnym zespole dworsko-parkowym z XIX i XX wieku.

 

Budynek mieszkalny w zagrodzie ul. Gdańska 1 z XX wieku.

 

Zespół dworsko-parkowy z XIX i XX wieku.

 

Zespół zagrody przy ul. Gdańskiej z XIX i XX wieku.

 

Budynek mieszkalny w zagrodzie rolniczej z XIX i XX wieku.

 

Budynek gospodarczy w zespole zagrody ul. Gdańska d. 15 z XIX i XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z przełomu XIX i XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z przełomu XIX i XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z początku XX wieku.

 

Budynek dawnej szkoły z 1914 roku.

 

Budynek gospodarczy w zespole dawnej szkoły z 1914 roku.

 

Budynek transformatora z początku XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z początku XX wieku.