Sołectwo Kleszczewo

Utworzono: 19 marzec 2015
Opublikowano Odsłony: 984
Drukuj

Po wyborach 23.02.2015r. sołtysem został ponownie

Pan Jan Selka

Kleszczewo, ul. Spacerowa 10, 83-034 Trąbki Wielkie 

tel. 602-123-424

 

Nowy skład Rady Sołeckiej:

Ryszard Kula

Krzysztof Jankowski

Katarzyna Zieman

Ryszard Mroczkowski

Mariola Szymichowska

 

 
Utworzono: 02 sierpień 2012
Opublikowano Odsłony: 809
Drukuj

 

 

 

 

 

Poprzedni sołtysi 

p. Stefan Kujawski - był sołtysem bardzo wiele lat od 1945 roku

p. Wenzel Bolesława

 

 

 

Obecny Sołtys i Rada Sołecka

Sołtys: Selka Jan, 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Spacerowa 10,

tel. 602-123-424

 

Rada Sołecka:
Kula Czesław, Jankowski Krzysztof, Zieman Barbara, Zielke Roman, Wenzel Alfred, Kujawska Małgorzata

 

 

 

Ogłoszenia Sołeckie

 

Uwaga! Wiosenne porządki!

wiosenne porzadkia

Sołtys - Jan Selka

 

Ogłoszenie Wójta Gminy

 

W piątek, 22-03-2013 r. o godz. 18.00 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich wszystkich zainteresowanych instalacją systemów fotowoltaicznych - przeznaczonych do uzyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej.

 

Systemy te, tzw. systemy PV ze względu na wymogi dyrektyw unijnych oraz umów międzynarodowych, wg których Polska zobowiązała się posiadać 15% udział odnawialnej energii do 2020 roku oraz dzięki wysokiej punktacji ich działania są najbardziej promowanymi spośród wszystkich źródeł energii odnawialnej.

 

Z tego względu już w tym roku udostępnione zostaną środki na wsparcie instalacji paneli fotowoltaicznych w postaci dotacji.

 

Z inicjatywy Wójta Gminy Trąbki Wielkie przedstawiciel firmy greenNet, która współpracując przy tym projekcie z Bankiem Ochrony Środowiska, przedstawi tę ofertę mieszkańcom Gminy.

 

Program spotkania obejmuje:

 

• prezentację poświęconą Odnawialnym Źródłom Energii • przedstawienie wchodzącej w najbliższym czasie Ustawy Feed-in-tariff ( FU) gwarantującej przewidywalność przychodów z inwestycji w odnawialne źródła energii przez ustalony okres czasu, • przedstawienie warunków dotacji do systemów PV z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, • przedstawienie oferty finansowania zakupu Paneli Fotowoltaicznych poprzez kredyty Banku Ochrony Środowiska, • naszkicowanie i przedstawienie założeń modelu biznesowego opartego na idei programu stabilizacji dochodów w obszarach miejsko-wiejskich dzięki zastosowaniu produktów fotowoltaicznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją wzięcia udziału w tym projekcie, który poprzez wspartą dotacjami inwestycję w produkcję ekologicznej energii stwarza możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Bolesława Wenzel z mężem.

 

 

p. Jan Selka - obecny sołtys Kleszczewa.