Sołectwo Kleszczewo

Utworzono: 01 sierpień 2012
Opublikowano Odsłony: 738
Drukuj

 

Zabytki w Kleszczewie

Dawny zespół dworsko-parkowy z folwarkiem pochodzący z około połowy XIX wieku w obszarze dawnego folwarku zachował się jeden budynek – tj. dawna obora z częścią mieszkalną oraz budynek dawnego transformatora z początku XX w. 

 

Park w dawnym zespole dworsko-parkowym zawiera zachowane elementy układu przestrzennego założenia parkowego oraz zachowane elementy struktury w postaci wnętrz parkowych i komponowanych skupisk drzew pięknie obsadzone drogi dojazdowe, tworzące aleje, a także altany lipowe i klonowa, krąg dębowo-grabowy, w obszarze znajduje się górka widokowa oraz zagłębienia po oczkach wodnych, zostały zachowany starodrzew – lipy, dęby, graby.

 

Budynek mieszkalny z oborą w dawnym zespole dworsko-parkowym.

 

Budynek w części zachodniej, tam gdzie znajdowało się mieszkanie zostało wzniesiony z cegły, w części wschodniej tam, gdzie znajdował się inwentarz (zwierzęta hodowlane) został zbudowany z kamienia z dodatkiem bryła tradycyjna. Całość, to budynek parterowy przykryty dachem dwuspadowym na wysokiej ściance kolankowej, cześć gospodarcza i mieszkalna rozdzielone ścianą ogniową wystającą ponad połacie dachy wystrój ścian wykonany w cegle w postaci gzymsów między kondygnacyjnych i podokapowych, oprawy otworów okiennych i drzwiowych .

 

Budynek młyna i mieszkalny w zespole dawnego młyna.

 

Budynek został wzniesiony z: ciosów kamiennych, co dotyczy fundamentu i częściowo ściany przyziemia w części zachodniej oraz cegły, co dotyczy szczytu w części wschodniej był to projekt szkieletowy, którego dach współcześnie został pokryty papą, budynek parterowy przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym na wysokiej ściance kolankowej gdzie znajduje się poddasze użytkowe. Natomiast część wschodnia budynku parterowa została przykryta półpłaskim dachem dwuspadowym .

W całym budynku zachowane zostało rozmieszczenie i częściowo geometria znacznej części otworów okiennych i drzwiowych. Szczególną uwagę zwraca jednak wystrój ścian – dekoracje w cegle w postaci gzymsu między kondygnacyjnego; dekoracyjna forma układu konstrukcji szkieletowej szczytu oraz zachowany żeliwny balkonik od północy, a także dobrze zachowana stolarka w dwóch oknach piętra .

 

Budynek dawnej szkoły

 

Budynek został wzniesiony z cegły około 1910 roku, podmurowany na podstawie z kamienia ciosanego .Jest to budynek parterowy na wysokim fundamencie, częściowo podpiwniczony, dach wysoki dwuspadowy nad częścią wschodnią i naczółkowy nad częścią zachodnią, poddasze użytkowe, mieszkalne. W narożu północno-zachodnim wnękowy podcień wejściowy , gdzie zostało zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt otworów okiennych i drzwiowych . Na uwagę zasługuje wystrój ścian, wykonany w cegle w postaci oprawy otworów, a także nadproża, podokienniki oraz profilowane końcówki elementów konstrukcyjnych dachu. W oknach poddasza zachowała się cześć stolarki okiennej.

 Budynek mieszkalny w zagrodzie przy ul. Szkolnej 20.

 

Budynek wzniesiony z cegły około 1914 roku, dach części wschodniej pokryty papą, jest to bryła tradycyjna, budynek parterowy założony na planie wydłużonego prostokąta, przykryty półpłaskim dachem dwuspadowym na wysokiej ściance kolankowej , w którym zostało zachowane rozmieszczenie, wielkość i kształt większości otworów okiennych i drzwiowych. Podobnie do innych budynków z tego okresu wystrój ścian wykonany w cegle w postaci gzymsu między kondygnacyjnego oraz oprawy otworów , takich jak nadproża, podokienniki. Została zachowana część tradycyjnej stolarki okiennej .