Sołectwo Kłodawa

Utworzono: 11 sierpień 2012
Opublikowano Odsłony: 592
Drukuj

 

Zabytki w Kłodawie

Budynek kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła z 1280 roku.

 

Cmentarz przy kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła z XIX i XX wieku.

 

Zagroda rolnicza przy ul. Gdańskiej 4 z XX wieku.

 

Budynek gospodarczy – obora – w zespole zagrody rolniczej przy ul. Gdańskiej 4 z XX wieku.

 

Budynek gospodarczy dawna stajnia w zagrodzie rolniczej przy ul. Gdańskiej 4 z 1933 roku.

 

Budynek mieszkalny z XX wieku.

 

Budynek plebanii w zespole kościoła pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła z XIX i XX wieku.

 

Budynek gospodarczy przy plebanii z XX wieku.

 

Budynek mieszkalny w zespole dawnej piekarni z XIX i XX wieku.

 

 

Zespół zabudowy mieszkalnej przy ulicy Gdańskiej z XIX i XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z XIX i XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z XIX wieku.

 

Zespół zagrody przy ul. Gdańskiej 33 z XIX wieku.

 

Budynek dawnej kuźni z XIX i XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z XIX i XX wieku.

 

Budynek dawnej plebani obecnie mieszkalny wielorodzinny z XIX i XX wieku.

 

Budynek transformatora z XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z gospodarczym z XIX i XX wieku.

 

Zespół folwarku przy dawnym młynie z XIX i XX wieku.

 

Budynek gospodarczy (dawna chlewnia) w zespole dawnego folwarku z XIX i XX wieku.

 

Dawny młyn wodny, następnie magazyn zbożowo-paszowy w zespole folwarcznym z 1906 roku.

 

Budynek mieszkalny w zespole dawnego młyna wodnego z XIX i XX wieku.

 

Cmentarz poewangelicki z XIX i XX wieku.