Sołectwo Mierzeszyn

Utworzono: 10 sierpień 2012
Opublikowano Odsłony: 518
Drukuj

 

 

 

 

Stara szkoła w Mierzeszynie fotografia pochodzi ze zbioru p. Czerwińskich.

 

"Historia szkoły w Mierzeszynie sięga czasów, gdy właścicielem majątku był Johan von Brochwitz Trembecki. To on w roku 1760 wybudował dwa budynki w pobliżu kościoła parafialnego, a w jednym z nich urządził katolicką szkołę. Ze względu na małą liczbę dzieci katolickich frekwencja nie była zbyt duża. W roku 1786 rząd pruski przeznaczył szkołę dla ludności wyznania ewangelickiego. W latach 1839 – 1840 urządzono nową szkołę, która to spaliła się wraz z kilkoma innymi gospodarstwami 15.10.1861 roku.

 

 

Nowa część budynku szkoły fotografia pochodzi ze zbioru p. Czerwińskich.

 

Nową szkołę czteroklasową ukończono w roku 1866, a do szkoły zapisano 144 dzieci wyznania ewangelickiego i 30 wyznania katolickiego. W roku 1870 w budynku szkolnym urządzono mieszkanie dla organisty.

Po wybuchu drugiej wojny światowej w budynku szkolnym uwięziono 43 Polaków, których następnie wywieziono do obozów zagłady. Fakt ten upamiętnia tablica zamieszczona na ścianie tuż przed, nieużywanym już, wejściem do szkoły.

Po zakończeniu działań wojennych misja utworzenia nowej placówki wychowawczej przypadła pochodzącemu z województwa białostockiego Henrykowi Pięciak. Do Mierzeszyna przybył 14 lipca 1945 roku a już we wrześniu, w towarzystwie wójta gminy Józefa Olszewskiego, rozpoczął nowy rok szkolny 1945/46, na który zapisano 47 uczniów.

W miarę upływu lat budynek szkolny poddany został licznym remontom i rozbudowie by sprostać coraz większym wymaganiom prawnym oraz rosnącej liczbie uczniów. Przez wiele lat w budynku szkolnym, tak jak i przed wojną, urządzone były mieszkania dla nauczycieli. Dziś są siedzibą miejscowej Fundacji Rozwoju Edukacji i Kultury ,,Mierzeszyn”. W lutym 2002 oddano do użytku dodatkową kondygnację gdzie urządzono sale lekcyjne oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. W roku 2008 dobudowano hol, gdzie dzieci mają zajęcia wychowania fizycznego oraz różnego rodzaju akademie i apele. Budynek szkolny wykorzystywany jest także jako obwodowa komisja wyborcza.

W planach przewidziany jest dalszy rozwój placówki m.in. budowa profesjonalnej hali sportowej oraz boiska." *-

Tablice upamiętniające więźniów listopada 1939 roku oraz patrona szkoły ks. Jana Pawła Aeltermanna fotografia pochodzi ze zbioru p. Czerwińskich.

 

 

*- Materiał pochodzi z pracy magisterskiej pana Marka Czerwińskiego pt. "Działalność Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie"