Sołectwo Mierzeszyn

Utworzono: 04 sierpień 2012
Opublikowano Odsłony: 838
Drukuj

 

Zabytki w Mierzeszynie

Kościół p.w. św. Bartłomiejaw zespole kościoła parafialnego z XIV, XVIII, XX wieku.

 

Ogrodzenie terenu wokół kościół p.w. św. Bartłomieja z połowy XIX wieku.

 

Zespół kościoła poewangelickiego z końca XIX i pocz. XX wieku.

 

Kościół poewangelick z 1901 roku.

 

Aleja dojazdowa i otoczenie kościoła w zespole kościoła poewangelickiego z początku XX wieku.

 

Cmentarz poewangelicki z początku XX wieku.

 

Zespół dawnego zajazdu, następnie Klub Prasy i Książki z XIX wieku.

 

Budynek mieszkalny i sklep spożywczy z przełomu XIX i XX wieku.

 

Zespół zagrody rolniczej z początku XX wieku.

 

Budynek mieszkalny w zespole zagrody rolniczej przy ul Kasztanowej 6 z 1914 roku.

 

Budynek obory w zespole zagrody rolniczej z 1914 roku.

 

Budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 6 z początku XX wieku.

 

Budynek mieszkalny przy ul. Szkolnej 8 z XIX i XX wieku.

 

Zagroda rolnicza z początku XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z początku XX wieku.

 

Budynek mieszkalny w zespole plebanii przy kościele św. Bartłomieja z drugiej połowy XIX wieku.

 

Budynek gospodarczy w zespole plebanii przy kościele p.w. Św. Bartłomieja z drugiej połowy XIX wieku.

 

Budynek Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltemanna z przełomu XIX i XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z 1931 roku, następnie sklep, obecnie Biblioteka Gminna.

 

Budynek mieszkalny z początku XX wieku.

 

Zespół zagrody rolniczej z XX wieku.

 

Budynek mieszkalny w zagrodzie przy ul. Wolności 30 z XX wieku.

 

Budynek mieszkalny ze sklepem, magazynem i częścią mieszkalną z XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z 1900 roku.

 

Zespół zagrody rolniczej z początku XX wieku.

 

Budynek mieszkalny zagrodzieprzy ul. Wolności 39 z 1913 roku.

 

Zespół gospodarstwa przy dawnej kuźni przy ul. Wolności 42 z początku XX wieku.

 

Budynek mieszkalny w gospodarstwie z kuźnią przy ul. Wolności z 1909 roku.

 

Cmentarz katolicki z pierwszej połowy XIX wieku.