Sołectwo Pawłowo

Utworzono: 11 sierpień 2012
Opublikowano Odsłony: 548
Drukuj

 

Zabytki w Pawłowie

Zespół dworsko-parkowy z folwarkiem z XIX wieku.

 

Park w zespole dworsko-folwarcznym z parkiem z XIX i XX wieku.

 

Budynek gospodarczy – dawny spichlerz, następnie magazyn w zespole dworsko-folwarcznym z XIX wieku.

 

Grobowiec rodzinny na dawnym cmentarzu ewangelickim, następnie składzik z XIX wieku.

 

Budynek mieszkalny pofolwarczny z XIX wieku.