Sołectwo Postołowo

Utworzono: 15 kwiecień 2013
Opublikowano Odsłony: 1401
Drukuj

Wieści z zebrania wiejskiego z Postołowa

fotosy017

11 marca 2013 w Postołowie odbyło się zebranie wiejskie - spotkanie mieszkańców sołectwa Postołowo oraz z okolicznych wsi z Wójtem Gminy Błażejem Konkolem.

Zebranie otworzyła sołtys Anna Koszałka, która powitała przybyłych mieszkańców Postołowa, wójta gminy, mieszkańców i sołtysów z sąsiadujących wsi oraz radną gminy i radnych powiatu gdańskiego. Po oficjalnym powitaniu przedstawiła program zebrania. W pierwszej części odbyła się dyskusja nad przyjętymi rozwiązanymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gołębiewa Wielkie i Postołowa. Ta część zebrania była kontynuacją dyskusji publicznej ze spotkania urzędzie gminy, które odbyło się w dniu 25 marca br.( patrz; obwieszczenia i informacje UG – protokół projektu planu zagospodarowania Gołębiewa Wielkie i Postołowa ) W dyskusji nad planem uczestnicy zebrania kierowali do wójta pytania i wnioski z których jasno wynikało, że mieszkańcy nie życzą sobie i nie chcą się zgodzić na uruchomienie nowych żwirowni w okolicy Postołowa. Wymieniali jakie skutki uboczne przyniosą te rozwiązania. Wieś Postołowo jest zaliczona do miejscowości w której winna się rozwijać agroturystyka, rekreacja, wypoczynek oraz winna być zachowana unikatowa fauna i flora. Nowy plan i nowe żwirownie całkowicie zniszczą te założenia i cele. Wieś Postołowo ulegnie całkowitej degradacji ekologicznej w tym szczególnie ulegnie zniszczeniu całkowitemu obecna flora i fauna, która jest po ochroną. Niektóre wypowiedzi były nagradzane burzą oklasków aprobujących wystąpienia uczestników spotkania.

Wójt odpowiedział pytania oraz ustosunkował się do zgłoszonych wniosków. Udzielone odpowiedzi nie zawsze zadowalały wnioskodawców- dyskutantów. Poinformował, że w terminie do 15 marca br. można składać wnioski-uwagi na piśmie w sprawie planu, które zostaną przez niego rozpatrzone, a wnioskodawcy ich otrzymają odpowiedź pisemną.

Podsumowując tą część spotkania uczestnicy zebrania negatywnie odnieśli do proponowanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Postołowo i okolic. Zebrani zaproponowali zorganizowanie spotkania mieszkańców gminy z Radą Gminy Trąbki Wielkie.

W drugiej części zebrania sołtys Anna Koszałka zaproponowała zmianę wydatków z funduszu sołeckiego na 2013. Uchwalony plan z F.S obejmował udział własny sołectwa Postołowo w sfinalizowaniu planu projektu budowy świetlicy wiejskiej. W związku z tym, że planowana budowa świetlicy w Postołowie została odrzucona przez Radę Gminy na lata 2013-2014 sołtys zaproponowała, aby nie wykorzystane środki na ten cel, przeznaczyć na zakup słupów do zawieszenia siatek ochronnych na miejscowym boisku piłkarskim oraz na poprawę dróg lokalnych we wsi. Po dyskusji mieszkańcy uchwalili zaproponowaną propozycję sołtysa. Szczegółową dyskusję i wypowiedzi zostały zarejestrowane w sporządzonym protokole z zebrania.

W spotkaniu udział wzięło ponad 50-ciu mieszkańców Postołowa i z gminy.

Info i foto wkempa