Sołectwo Sobowidz

Utworzono: 10 sierpień 2012
Opublikowano Odsłony: 1104
Drukuj

 

Zabytki w Sobowidzu

Zespół kościoła parafialnego, który był dawniej ewangelicki z XIX wieku.

 

Kościół parafialny pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego,który był dawniej ewangelicki z 1842 roku.

 

Ogrodzenie z bramą kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego z XIX wieku.

 

Budynek mieszkalny plebani przy kościele parafialnym z XIX i XX wieku.

 

Budynek pomocniczy ob. z kaplicą przy plebanii i kościele parafialnym z XX wieku.

 

Zespół cmentarza dawniej ewangelickiego obecnie parafialnego z XIX wieku.

 

Budynek kostnicy cmentarza dawniej ewangelickiego, który jest teraz parafialnym z XX wieku.

 

Budynek kaplicy grobowej na cmentarzu poewangelickim z XIX wieku.

 

Budynek kaplicy grobowej II na cmentarzu poewangelickim z XIX wieku.

 

Zespół dworsko-parkowy z folwarkiem z XV do XIX wieku.

 

Budynek stodoły w zespole folwarku z XX wieku.

 

Budynek dawnej obory – bukaciarni – w zespole folwarku z 1902 roku

 

Gorzelnia w folwarku w zespole dworsko-parkowym z XIX wieku.

 

Budynek mieszkalny w zespole dawnej cukrowni z 1870 roku.

 

Budynek kuźni w zespole folwarcznym z XIX i XX wieku.

 

Zespół zabudowy dawnej cukrowni z XIX wieku.

 

Budynek mieszkalny – dawny czworak w zespole osady pracowników leśnych z XX wieku.

 

Budynek dawniej mieszkalny, obecnie usługowo-mieszkalny z XIX i XX wieku.

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny – dawny czworak z 1900 roku.

 

Budynek dawnego dworca kolejowego z 1884 roku.

 

Budynek mieszkalny PKP z XIX wieku.

 

Budynek mieszkalny dwurodzinny z 1920 roku.

 

Budynek mieszkalny z XIX i XX wieku.

 

Budynek dawniej mieszkalny, następnie restauracja, obecnie Ośrodek Zdrowia XX wieku.

 

Budynek mieszkalny, obecnie poczta XIX i XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z XIX i XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z XX wieku.

 

Budynek mieszkalny obok dworu w zespole dworsko-parkowym z XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z XIX i XX wieku.

 

Budynek dawnej szkoły, następnie Ośrodek Zdrowia z 1900 roku.

 

Budynek mieszkalny w zespole dawnego nadleśnictwa z 1900 roku.

 

Budynek mieszkalne w dawnym zespole pomłyńskim z XIX i XX wieku.