Sołectwo Trąbki Małe

Utworzono: 01 sierpień 2012
Opublikowano Odsłony: 1339
Drukuj

 

 

 

 

 Historia

"Trąbki Małe - Po przejęciu Pomorz przez Fryderyka Wielkiego Trąbki Małe jako była posiadłość klasztorna weszły w skład domeny królewskiej. Miejscowość była zamieszkiwana wówczas zaledwie przez kilka osób, a dawny folwark klasztorny był w opłakanym stanie. W latach 1783, 1889 Fryderyk Wielki osadził w Trąbkach 18 rodzin z Wirtembergii. Przed 1789 rokiem wieś liczyła 12 dymów i karczmę..."  *

 

* materiał pochodzi z książki "Dzieje gminy Trąbki Wielkie do roku 1945"

 

 

 Koloniści pruscy w Trąbkach Małych

Po pierwszym rozbiorze Polski Trąbki Małe, jako majątek kościelny, włączone zostały do Prus. Wieś ta na ten czas, po wojnach szwedzkich, była splądrowana, wyniszczona i wyludniona. Zamieszkiwało w niej zaledwie kilka rodzin, a dawny folwark klasztorny był w opłakanym stanie. Dzierżawił go niejaki Adam Treder.          
W wyniku dwóch akcji w roku 1783 i 1789 Fryderyk Wielki osadził w Trąbkach Małych 18 rodzin kolonizatorów z Wirtembergii, zapewniając im wszechstronną pomoc jako zachęta do osiedlenia. Rody te, a właściwie ich potomkowie, trwały na tutejszych ziemiach półtora wieku, do czasu zakończenia drugiej wojny światowej. Materialnym dokumentem tej sprawy jest, totalnie zdewastowany już przez naszą społeczność,  cmentarz ewangelicki.

 

Szosa wiodąca przez Trąbki Małe      

Warunkiem rozwoju gospodarczego są transport i komunikacja. Problemom tym w XIX wieku poświęcono wyjątkowo dużo miejsca, przebudowując trakty gruntowe na utwardzone szosy, najpierw żwirowe a potem brukowane. Sieć szos, która powstała w tym okresie, w głównym zarysie, przetrwała po dzień dzisiejszy. Jednym z ważniejszych elementów tego systemu jest trakt łączący Trąbki Małe i sąsiadujące wsie z Pruszczem. Część tego traktu utwardzono, przebudowano i połączono z Sobowidzem. Miało to miejsce w końcówce XIX wieku, a dokładnie w roku 1897.

 

Elektryfikacja wsi

Wieś Trąbki Małe zelektryfikowana została tuż przed pierwszą wojną światową. Związane to było z wybudowaniem w 1908 roku zapory w Straszynie, a niedługo po tym elektrowni wodnej. Stąd w ciągu kilku lat linie wysokiego napięcia rozprowadzono wzdłuż szos powiatowych, na południe powiatu. W roku 1911 wybudowano transformatory, które w Kłodawie i Kaczkach przetrwały do dziś. Trąbkowski istniał do lat osiemdziesiątych. Tak więc prąd popłynął do gospodarstw we wsi jeszcze przed pierwszą wojną światową, z wyjątkiem domostw na wybudowaniu. Tam elektryczność doprowadzono dopiero po wojnie, w latach sześćdziesiątych, ostatecznie kończąc ten proces w 1966 roku. U rodziny Kanków, na przykład, żarówka elektryczna zapaliła się dopiero na gwiazdkę tego roku.

 

Gospodarstwo p. Żukowskich - lata 70-te.

 

Pierwsi powojenni właściciele środków transportu

Wieś Trąbki Małe zaraz po drugiej wojnie światowej miała charakter wybitnie rolniczy. A więc podstawowym środkiem transportu, w tym czasie, był wóz konny, drabiniasty lub „piórowy” do transportu osobowego, a rzadziej bryczka. Początkowo pojazdy te wyposażone były w koła o żelaznych obręczach, a od lat sześćdziesiątych zaczęto stosować koła „gumowe”. Samochody osobowe i ciągniki w tym czasie były absolutną rzadkością. Na naszym terenie zaczęły pojawiać się dopiero w drugiej połowie lat pięćdziesiątych. Pionierami w Trąbkach Małych byli panowie Bolesław Zarzycki i Paweł Żukowski. Pierwszy zakupił (w PGR) w 1956 roku za 6 tys. zł używany traktor, a niedługo później również stary samochód osobowy. Niebawem dołączył do niego, w kupnie samochodu, również Paweł Żukowski.

 

Pierwsze telewizory

U schyłku lat pięćdziesiątych miała początek era telewizorów. Posiadanie takiego sprzętu było absolutnym hitem i zarazem wyznacznikiem postępu i nowoczesności. W gronie ich pierwszych posiadaczy znalazły się rodziny Zarzyckich, Szczepańskich i Małkowskich.. Według relacji świadków tamtych czasów absolutnym pionierem był ten ostatni, czyli Pan Paweł Małkowski. Spisał: dnia 30.07.2012 r. Władysław Kanka.

 

Archiwalna galeria Trąbki Małe

P. Paweł Żukowski odzyskał ojcowiznę w 1962 roku.

 

Paweł i Regina Żukowscy (p. Regina z domu Rogowska) rodzice Andrzeja Żukowskiego.

 

P. Paweł Żukowski z żoną i wnuczką Ewą przed domem.

 

Pierwszy traktor p. Paweł Żukowskiego.

 

Gospodarstwo p. Żukowskich - lata 70-te.

 

Państwo Żukowscy przed domem lata 70-te.

 

Rodzina p. Żukowski w 1995 roku.

 

Paweł Żukowski na gospodarce.

 

Paweł Żukowski jako młodzieniec lata 50-te.

 

Na podwórku rodzina p. Żukowskich z sąsiadami z Trąbek Małych.

 

Paweł Żukowski z dobytkiem.

 

Budowa budynku gospodarczego.

 

Przy młócce w Trąbkach Małych.

 

Matka p. Andrzeja Żukowskiego przy obrządku.

 

Andrzej Żukowski w wieku 17 lat.

 

Szkoła w Kłodawie z roku około 1957, kilkoro dzieci z Trąbek Małych.

 

 

Mieszkańcy Trąbek Małych

Rodzina Kaniów

Czytaj więcej...