Sołectwo Trąbki Małe

Utworzono: 31 marzec 2015
Opublikowano Odsłony: 462
Drukuj

 Po wyborach  11.03.2015r. sołtysem ponownie został

Pani Władysław Kanka

83-034 Trąbki Małe, ul. Diamentowa 4

tel.798-450-326

Nowy skład Rady Sołeckiej:

Karina Kęsy

Artur Rosakowski

Andrzej Nowacki

Kazimierz Miernik

Halina Bielińska

Krystyna Jaśkiewicz

 
Utworzono: 02 sierpień 2012
Opublikowano Odsłony: 918
Drukuj

 

 

 

 

 

Poprzedni sołtysi 

p. Kanka Władysław 

p. Beka

p. Brzózkowski Bronisław

p. Mazurowska

p. Caboń Władysław 

p. Gębura Jerzy

 

 

 

 

Obecny Sołtys i Rada Sołecka

Sołtys: Władysław Kanka, 83-034 Trąbki Wielkie, Trąbki Małe 28B,

tel. 798-450-326

 

Rada Sołecka:
Radosław Mazurek, Karina Kęsy, Halina Bielińska, Andrzej Nowacki, Arkadiusz Mąkowski

 

 

 

Ogłoszenia Sołeckie

Szanowni mieszkańcy sołectwa Trąbki Małe

Z upoważnienia Wójta Gminy Trąbki Wielkie informuję, iż zbliża się termin uruchomienia kanalizacji, w naszej wsi. Ma to nastąpić „w najbliższym czasie”.

Władze gminy proszę o załatwianie formalności związanych z tą inwestycją. pierwszym krokiem będzie wypełnienie wniosku

o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i złożenie go, w możliwie krótkim terminie, w zakładzie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. druki wniosków do pobrania w sklepie, u pani Kariny Kęsy, pana Piotra Kani lub u sołtysa.

na podstawie złożonego wniosku wydana zostanie formalna zgoda na przyłączenie, które zainteresowani wykonywać będą we własnym zakresie. oczywiście przy pomocy uprawnionych fachowców.

Z poważaniem

sołtys Władysław Kanka

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy

 

W piątek, 22-03-2013 r. o godz. 18.00 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich wszystkich zainteresowanych instalacją systemów fotowoltaicznych - przeznaczonych do uzyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej.

 

Systemy te, tzw. systemy PV ze względu na wymogi dyrektyw unijnych oraz umów międzynarodowych, wg których Polska zobowiązała się posiadać 15% udział odnawialnej energii do 2020 roku oraz dzięki wysokiej punktacji ich działania są najbardziej promowanymi spośród wszystkich źródeł energii odnawialnej.

 

Z tego względu już w tym roku udostępnione zostaną środki na wsparcie instalacji paneli fotowoltaicznych w postaci dotacji.

 

Z inicjatywy Wójta Gminy Trąbki Wielkie przedstawiciel firmy greenNet, która współpracując przy tym projekcie z Bankiem Ochrony Środowiska, przedstawi tę ofertę mieszkańcom Gminy.

 

Program spotkania obejmuje:

 

• prezentację poświęconą Odnawialnym Źródłom Energii • przedstawienie wchodzącej w najbliższym czasie Ustawy Feed-in-tariff ( FU) gwarantującej przewidywalność przychodów z inwestycji w odnawialne źródła energii przez ustalony okres czasu, • przedstawienie warunków dotacji do systemów PV z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, • przedstawienie oferty finansowania zakupu Paneli Fotowoltaicznych poprzez kredyty Banku Ochrony Środowiska, • naszkicowanie i przedstawienie założeń modelu biznesowego opartego na idei programu stabilizacji dochodów w obszarach miejsko-wiejskich dzięki zastosowaniu produktów fotowoltaicznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją wzięcia udziału w tym projekcie, który poprzez wspartą dotacjami inwestycję w produkcję ekologicznej energii stwarza możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów.