Sołectwo Trąbki Małe

Utworzono: 03 wrzesień 2012
Opublikowano Odsłony: 1018
Drukuj

izba-trabki-male24

Władysław Kanka urodził się przed 64 laty w Trąbkach Małych, z których wybył do Gdańska na lat 30, by wrócić w bardzo dojrzałym już wieku. Od 1 lipca br. przeszedł na emeryturę.

Wcześniej, prawie całe życie przepracował w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie zajmował się organizowaniem pomocy społecznej. Do końca maja był jedynym człowiekiem, który w województwie pomorskim znał z autopsji wszystkie domy pomocy społecznej, domy dziecka, placówki dla bezdomnych oraz ośrodki wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Uczestniczył w organizowaniu wielu z nich. Przez lat kilkanaście zajmował się edukowaniem pracowników socjalnych i organizatorów pomocy społecznej, to jest kadry kierowniczej tych instytucji. Wykorzystując doświadczenia zdobyte w czasie stażów zagranicznych był orędownikiem tworzenia placówek opiekuńczych na gruncie organizacji pozarządowych. Z dumą akcentuje fakt, że w 1990 roku był społecznym pełnomocnikiem ministra Jacka Kuronia do spraw wdrażania reformy systemu pomocy społecznej w województwach elbląskim i gdańskim. Na pytanie o satysfakcji z tego, czym w życiu zajmował się profesjonalnie, odpowiada stanowczo, że owszem w każdym okresie kariery zawodowej czuł ogromną satysfakcję z tego, co robi, tym bardziej że elementy rozwiązań pomocowych, w które się angażował zaistniały na trwałe w systemie. Ponadto był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany i tak na przykład, gdy skończył lat 50 otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a kilka lat później, w końcówce kariery zawodowej sam prezydent Komorowski odznaczył go Krzyżem Oficerskim OOP.

Już na emeryturze zamierza działać nadal w kilku radach społecznych, w tym ze zwiększoną energią w Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Od września zadeklarował udział w Gminnej Radzie Seniorów. Więcej czasu niż dotychczas poświęci problemom wsi Trąbki Małe, w której od marca 2011 roku, sprawuje funkcję sołtysa. Usiłował będzie zachęcać władze gminne do bardziej konsekwentnej realizacji „Planu Odnowy Wsi…” uchwalonego w 2009 roku, a zmodyfikowanego w roku bieżącym. Z nadzieją liczy na wsparcie społeczności wiejskiej, a szczególnie członków Rady Sołeckiej.

Pan Władysław jest domatorem. Najlepiej czuje się w pracach przydomowych wraz z żoną lub samotnie w lesie. Dużo czasu spędza przy komputerze i w urządzanej od kilku lat „Izbie sprzętów wysłużonych”, zdjęcia której poniżej prezentujemy.

Red.

Fot. Radosław Mazurek