Sołectwo Trąbki Wielkie

Utworzono: 01 sierpień 2012
Opublikowano Odsłony: 561
Drukuj

 

 

 

 

 Historia

"Trąbki Wielkie - wedle danych kościelnych w 1780 roku mieszkało we wsi 119 osób, z czego aż 113 to katolicy. W 1789 roku była to licząca 15 dymów wieś królewska i wydzierżawiony folwark. W 1820 roku 16 domostw zamieszkiwało 175 mieszkańców. Stały tu wówczas karczma, kuźnia oraz kram/sklep. J.P. Wagner podaje, że w 1828 roku folwark w Trąbkach Wielkich był w posiadaniu hr. v. Sandena. W drugiej połowie XIX wieku największym posiadaczem ziemskim został Julius Burand, który dysponował 392 hektarowym gospodarstwem....." *

 

 

* materiał pochodzi z książki "Dzieje gminy Trąbki Wielkie do roku 1945"

 

 

Po wojnie w Trąbkach Wielkich było około 30 zabudowań. We wszystkich domach mieszkały osoby, które pozostały we wsi po wojnie. Rodzin było wiele więcej więc mieszkali oni po kilka rodzin w jednej chałupie.

Przed wojną karczmę prowadził pan Krause, a po wojnie pan Tkaczyk. Przy karczmie był sklep, a drugi sklep we wsi był GS-owski.
Pan Franc Preuss stolarzem w Trąbkach Wielkich był zarówno przed jak i po wojnie. Kowalstwem zajmował się pan Walkuszewski. W szkole w czasie wojny był obóz odosobnienia dla Anglików. We wsi przed wojną działały dwie szkoły: jedna niemiecka, druga to była szkoła Macierzy Polskiej. Po wojnie kierownikiem szkoły był pan Górecki, a nauczycielką p. Skalska.

Rodzina przed budynkiem szkoły Macierzy Polskiej.

 

Po wojnie szewcem we wsi był pan Leon Halba, a dróżnikiem pan Walaszewski, który opiekował się drogą od Gołębiewa do Arciszewa. Jego zadaniem było między innymi przycinanie i obkorowywanie drzew, oczyszczanie rowów. Pan Otto był specjalistą od melioracji. Pocztą zarządzał pan Stanisław Gralla. Pan Tkaczyk prowadzący karczmę pochodzi z Wisina i jest jej właścicielem do tej pory. Po wojnie w karczmie odbywały się zabawy i przyjeżdżało kino objazdowe a filmy wyświetlał pan Bernard Świeczkowski, który w późniejszym czasie został wójtem.

Budynek dawnej karczmy, następnie bar w zespole centrum wsi Trąbki Wielkie z XIX i XX wieku.

 

Samochód jako pierwszy miał pan Skibowski, który był mechanikiem. Auto było poniemiecki, a pan Skibowski woził nim ludzi na wesela, do szpitala na porady i uroczystości pogrzebowe. Pierwszy telewizor pojawił się w domu pana Jerzego Szybickiego.

Helena Świeczkowska była dyplomowaną położną i pracowała w sobowidzkim szpitalu, ale odbierała porody też w Trąbkach Wielkich i okolicach. Mieszkała w polskiej szkole od szczytu.

Posterunek policji w Trąbkach Wielkich powstał zaraz po wojnie, a pierwszym komendantem był pan Żukowski. W teraźniejszym budynku policji znajdował się kiedyś Urząd Gminy.
Wiele osób we wsi po wojnie miało kozy, które były tanie w utrzymaniu i dlatego w tych trudnych czasach ich mleko było podstawą wyżywienia.
Sławnym na całe Trąbki muzykiem był pan Tadeusz Dargacz ze Skarszew, pseudonim artystyczny Bajabongo, w którego zespole śpiewało wiele osób.

Pani Maria Kozieł była kierowniczką Koła Gospodyń Wiejskich w Trąbkach Wielkich.
W miejscu gdzie obecnie znajduje się bank, kiedyś była remiza strażacka, w której obywały się liczne zabawy.
W Trąbkach Wielkich bardzo dobrze funkcjonował PGR, co potwierdzają mieszkańcy. Do pracy przyjeżdżali do wsi ludzie z całej polski, także południowej. Przy nawale robót pomagali nawet więźniowie z zakładu karnego w Starogardzie. Trąbkowski PGR specjalizował się w hodowli krów. Kierownikiem PGR-u był pan Pleszczyński, a później pan Sokołowicz.

W Trąbkach Wielkich była też poniemiecka mleczarnia, która w późniejszym czasie została sprzedana. Jak mówią mieszkańcy dobrze ona prosperowała. Wytwarzano tam sery, serwatki, śmietany i inne wyroby mleczarskie. Mleko do tej mleczarni zwozili z całej gminy.

 

Nieznane historie Trąbek Wielkich

Siedem samochodów...

Jednym z mieszkańców Trąbek Wielkich był pan Hertzberg, który był Żydem i z tego powodu w czasie wojny musiał się wyprowadzić, raczej nie z własnej woli. Jak opowiadają mieszkańcy, aby mógł zabrać się z całym dobytkiem przyjechało po niego aż siedem samochodów. Był on człowiekiem majętnym, który we wsi prowadził własny sklep.

 

Kontrolerka w dyskotece...

Pani Kratzkowa ze względu na swoją postawną figurę często pomagała w kontroli biletów w czasie zabaw. Słynęła też z dobrej kuchni i dlatego pomagała w przygotowywaniu potraw weselnych. Pan Manfred Kratzke,(syn?) jest fundatorem figur, które stanęły niedawno przed szkołą.

 

Figura orła.

 

Figura rycerza.

 

Podpalili piekarnię...

Przed wojną we wsi działała piekarnia. W czasie gdy przyszedł front, Rosjanie podpalili ją bo chcieli aby wyszli z niej ludzie, którzy się tam przed mini ukryli. Piekarnia spaliła się.

 

Historia szewców...

Leon Halba był szewcem, tak jak jego bracia i ojciec. Wszyscy mieszkali w Skarszewach. Chodzili oni po okolicznych wioskach i zbierali buty do naprawy, a po naprawie oddawali je właścicielom. W taki sposób oddając naprawione buty w majątku w Ełganowie p. Leon Halba poznał swoją żonę, która w tymże majątku pracowała.

 

  

Archiwalna galeria Trąbek Wielkich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy Trąbek Wielkich

Zeszyt pochodzi z archiwum od p. Leona Halba, który był radnym w Trąbkach Wielkich. Zawiera on nazwiska mieszkańców Trąbek Wielkich oraz robotników sezonowych.

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002

 

 

image002