Sołectwo Trąbki Wielkie

Utworzono: 11 sierpień 2012
Opublikowano Odsłony: 493
Drukuj

 

Zabytki w Trąbkach Wielkich

Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia N. P. Marii z 1628 roku.

 

Otoczenie kościoła – cmentarz i ogrodzenie z XIX w.

 

Zespół dworsko-parkowy z folwarkiem z XIX wieku.

 

Budynek dworu w zespole dworsko-parkowym z XIX wieku.

 

Mur okalający z bramą wjazdową w zespole dworsko-parkowym z XIX wieku.

 

Budynek gospodarczy I (dawna obora) w zespole dworsko-parkowym z XIX wieku.

 

Budynek gospodarczy II (dawny magazyn zbożowy) w zespole dworsko-parkowym z XIX wieku.

 

Budynek dawnej karczmy, następnie restauracja „Myśliwska” z XIX i XX wieku.

 

Budynek dawnej karczmy, następnie bar w zespole centrum wsi Trąbki Wielkie z XIX i XX wieku.

 

Budynek stodoły w zespole dawnej karczmy z XIX i XX wieku.

 

Budynek mieszkalny w zespole kościoła i plebanii z XIX wieku.

 

Budynek gospodarczy w zespole plebanii kościoła p.w. Wniebowzięcia NP Marii z XIX wieku.

 

Budynek plebanii w zespole kościoła p.w. N.P. Marii z XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z XIX i XX wieku.

 

Zespół gospodarstwa przy ul. Gdańskiej 14 (d. Trąbki Wielkie nr 30) z XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z XX wieku.

 

Budynek Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej z XX wieku.

 

Budynek w zespole Szkoły Podstawowej im. Kunegundy Pawłowskiej z XX wieku.

 

Zespół leśnictwa Trąbki Wilekie z XIX wieku.

 

Budynek mieszkalny w zespole leśnictwa z 1870-1890 roku.

 

Budynek mieszkalny – dawny czworak folwarczny z XIX wieku.

 

Budynek mieszkalny z XIX wieku.

 

Budynek gospodarczy domu wielorodzinnego przy ul K. Pawłowskiej 8 z 1900 roku.

 

Budynek mieszkalny z XIX i XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z 1900 roku.

 

Budynek mieszkalny - dawniej ochronki, następnie szkoły z 1900 roku.

 

Budynek mieszkalny z XIX wieku.

 

Zespół zabudowań gospodarczych dawnej karczmy z XIX i XX wieku.

 

Budynek mieszkalny z 1900 roku.

 

Budynek mieszkalny 1900 roku.

 

Budynek mieszkalny w zagrodzie przy ul. Polonii Gdańskiej 1900 roku.

 

Budynek mieszkalny z XIX wieku.

 

Cmentarz katolick z XIX wieku.