Sołectwo Warcz

Utworzono: 13 sierpień 2012
Opublikowano Odsłony: 564
Drukuj

 

Zabytki w Warczu

Dawny zespół dworsko-parkowy z folwarkiem z XIX wieku.

 

Park w dawnym zespole dworsko-parkowym z XIX i XX wieku.

 

Budynek mieszkalny w dawnym zespole dworsko-parkowym z XX wieku.

 

Budynek gospodarczy I w dawnym zespole dworsko-parkowym z 1920 roku.

 

Budynek gospodarczy II w dawnym zespole dworsko-parkowym z 1920 roku.

 

Budynek stodoły w zespole pofolwarcznym z 1920 roku.

 

Budynek transformatora w dawnym zespole pofolwarcznym z 1920 roku.

 

Budynek dawnej szkoły z 1910 roku.

 

Słupki przedprożowe z zespołu dawnego młyna w Warczu z 1672 roku.