Sołectwo Zła Wieś

Utworzono: 31 marzec 2015
Opublikowano Odsłony: 460
Drukuj

 Po wyborach 27.01.2015r. sołtysem ponownie został

Pan Marcin Mazankiewicz

83-035 Kłodawa, Zła Wieś 17

tel. 503-968-200

 

Nowy skład Rady Sołeckiej:


Regina Banaczyk

Agnieszka Krause

Mariusz Glina

Krzysztof Koza

 
Utworzono: 02 sierpień 2012
Opublikowano Odsłony: 552
Drukuj

 

 

 

 

 

Poprzedni sołtysi 

p. Uba Stanisław

p. Banaczyk Stanisław

p. Kosiński Witold

p. Banaczyk Stanisław - syn

p. Glina Marek

p. Skowron Leszek

 

 

Obecny Sołtys i Rada Sołecka

Sołtys: Mazankiewicz Marcin, 83-035 Kłodawa, Zła Wieś 17,

tel. 503-968-200

 

Rada Sołecka:
Banaczyk Regina, Cholewińska Ewa, Turowiecka Urszula, Glina Józef

 

 

 

Ogłoszenia Sołeckie

 

Ogłoszenie Wójta Gminy

W piątek, 22-03-2013 r. o godz. 18.00 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich wszystkich zainteresowanych instalacją systemów fotowoltaicznych - przeznaczonych do uzyskiwania energii elektrycznej z energii słonecznej.

Systemy te, tzw. systemy PV ze względu na wymogi dyrektyw unijnych oraz umów międzynarodowych, wg których Polska zobowiązała się posiadać 15% udział odnawialnej energii do 2020 roku oraz dzięki wysokiej punktacji ich działania są najbardziej promowanymi spośród wszystkich źródeł energii odnawialnej.

Z tego względu już w tym roku udostępnione zostaną środki na wsparcie instalacji paneli fotowoltaicznych w postaci dotacji.

Z inicjatywy Wójta Gminy Trąbki Wielkie przedstawiciel firmy greenNet, która współpracując przy tym projekcie z Bankiem Ochrony Środowiska, przedstawi tę ofertę mieszkańcom Gminy.

Program spotkania obejmuje:

• prezentację poświęconą Odnawialnym Źródłom Energii • przedstawienie wchodzącej w najbliższym czasie Ustawy Feed-in-tariff ( FU) gwarantującej przewidywalność przychodów z inwestycji w odnawialne źródła energii przez ustalony okres czasu, • przedstawienie warunków dotacji do systemów PV z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, • przedstawienie oferty finansowania zakupu Paneli Fotowoltaicznych poprzez kredyty Banku Ochrony Środowiska, • naszkicowanie i przedstawienie założeń modelu biznesowego opartego na idei programu stabilizacji dochodów w obszarach miejsko-wiejskich dzięki zastosowaniu produktów fotowoltaicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją wzięcia udziału w tym projekcie, który poprzez wspartą dotacjami inwestycję w produkcję ekologicznej energii stwarza możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów.